ERGOHIIR.EE  E-POE KASUTUSLEPING

Digitooted OÜ, registrikood 14237303 (edaspidi Teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab ERGOHIIR.EE`i e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).


1. E-POOD

      1.1 ERGOHIIR.EE (edaspidi e-pood) on osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.
      1.2 ERGOHIIR.EE on Teenuse osutajale kuuluv registreeritud kaubamärk.
  
2. ÜLDSÄTTED

      2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning E-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.
      2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.
      2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.

3. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

      3.1 E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.
      3.2 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või maksab raha tagasi. Teenuse kasutajale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.
      3.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
      3.4 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.
      3.5 Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 15 aastane.
      3.6 Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toodete eest internetipanga pangalingi vahendusel, ettemaksu arve alusel või täidab järelmaksu taotluse.
      3.7 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
      3.8 Müük toimub siis, kui Teenuse kasutaja saadab E-poe interneti lehe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.

      3.9 Üldjuhul esitatud e-poe tellimus kehtib 5 päeva. Mitte makstud, 5 päeva jooksul, tellimus võib olla annuleeritud sellest teavitamata. Juhul, kui kauba hind muutub tellimuse esitamise ja selle eest makse laekumise perioodil võib e-pood küsida kauba eest maksmise laekumise momendil aktuaalset hinda.  

4. HINNAD


      4.1. Kõik E-poes olevad hinnad on eurodes.
      4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega või andma võimaluse tellimusest loobuda.. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.


5. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

      5.1 Üldjuhul kauba tarneaeg on 1-5 tööpäeva makse laekumise hetkest. Iga konkreetse kaubalehel on märgitud täpsem laoseis. 

      5.2 Osa kaupu säilitatakse meie laos ning osa partneriladudes. 

      5.3 Teenuse kasutajal on õigus valida endale sobiva kauba kättesaamisviisi. Kõik kättesaamiseviisid näidatakse tellimuse vormistamise ajal.
      5.3.1 Kaubad toimetatakse Teenuse kasutajani transpordiettevõttedega. Ergohiir.ee vastutus võimalike tarneviivituse eest läheb üle transpordiettevõttele kauba üleandmise hetkest.
      5.4 Kui Teenuse kasutaja on valinud kohaletoimetamise viisiks kas kulleri või postiterminaali, siis toimub kauba kohaletoimetamine 1-2 tööpäeva jooksul peale väljasaatmist. Väljasaatmisest antakse teada klliendile e-meili teel. Kõik saadetised on kindlustatud kliendile üleandmise hetkeni.
      5.5 Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Teenuse kasutajale isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele kauba üleandmine toimub ainult kokkuleppel Teenuse kasutajaga.


6. LEPINGUST TAGANEMINE

      6.1 Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil  info@ERGOHIIR.EE E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).
      6.2 Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt E-poe Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.
      6.3 Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.
      6.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7. TAGASTUSÕIGUS

      7.1 E-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus (ainult eraisikutele).
      7.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.
      7.3 Tagastusõigus ei laiene avatud ümbrisega audio- ja videosalvestistele ning arvutitarkvarale.
      7.4 Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade e-mailile info@ERGOHIIR.EE
      7.5 Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud ese viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemise teatamisest, tagastada.
      7.6 Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul toote tagastamise hetkest.
      7.7 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.
      7.8 Teenuse kasutaja kohustub kandma kauba tagastuskulud, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.
      7.9 14-päevane tagastusõigus ei kehti järgneva kauba puhul - tooted, mis on valmistatud Teenuse kasutaja isiklikke vajadusi arvestades ning audio- ja videosalvestised ning arvutitarkvara, mille ümbrise on Teenuse kasutaja avanud.
      7.10 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Kasutuslepingu punktides 7.1  – 7.4 toodud tingimustele, siis raha Teenuse kasutajale ei tagastata täies mahus (säilitades kuni 30% kauba hinnast, seoses kauba esmase maksumuse kaotamisega). Kliendil on ka õigus kaup endale jätta. Kui tagastatud toode jääb Teenuse osutaja hoiule siis hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja.

      7.11 Kauba tagastamisel, vahetamisel ja garantiisse saatmisel, kannab transpordikulud ostja, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele. 

8. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

      8.1 E-poest müüdud toodetele kehtib võs §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.
      8.2 Pretensioonide käsitlemine toimub vastavuses E-poe Kasutuslepingu lisas nr. 1 oleva OÜ pretensioonide käsitlemise korrale”.

9. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE


      9.1 Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.
      9.2 Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.
      9.3 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.
      9.4 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teenuse kasutaja tellimuse kohta - isikukood, perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, sünniaasta, sugu, tarnimise viis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.
      9.5 Isikuandmeid töötleb Digitooted OÜ.

      9.6 Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.
      9.7 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.
      9.8 Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
      9.9 Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
      9.10 Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.
      9.11 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
      9.12 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

10. VASTUTUS


      10.1 Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.
      10.2 Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.
      10.3 Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude E-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.
      10.4 Teenuse kasutaja vastutab täielikult E-poe Kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

11. ERIMEELSUSED

      11.1 E-poe Kasutuslepingust tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus.

      11.2 Erimeelsuste ilmnemisel on Teenuse kasutajal võimalus pöörduda
Tarbijakaebuste komisjoni poole.

12. KASUTAMISTINGIMUSED

      12.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.
      12.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun ERGOHIIR.EE`i E-poe kasutamise tingimustega”, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

13. LÕPPSÄTTED

Digitooted OÜ ehk ERGOHIIR.EE jätab endale õigust tellimusest loobuda.

 

Digitooted OÜ